CÁC PHÒNG - BAN TRỰC THUỘC

1. Văn phòng sở

Chánh Văn phòng: Bà Lê Thị Thu Hòa

Phó Chánh Văn phòng: Bà Đỗ Thị Vân Anh

Phó Chánh Văn phòng: Ông Đào Xuân Hiệu

Điện thoại: 0227.3734.835

2. Phòng Tổ chức cán bộ

Trưởng phòng: Ông Đoàn Vân Trường

Phó Trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Thúy

Điện thoại: 0227.3735.316

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Kim Huế

Phó Trưởng phòng: Bà Khổng Thị Thịnh

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Phương Nam

Điện thoại: 0227.3731.969

4. Thanh tra sở

Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Văn Phú

Phó Chánh thanh tra: Ông Hoàng Ngọc Vinh

Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Văn Quyến

Điện thoại: 0227.3735.452

5. Phòng Quản lý xây dựng công trình

Trưởng phòng: Ông Đặng Xuân Thạnh

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tiến Trinh (Hiếu)

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại: 0227.3731.887

6. Công đoàn ngành

Chủ tịch: Ông Nguyễn Hồng Hiếu.

Điện thoại: 0227.3731.276

CÁC CHI CỤC TRỰC THUỘC

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chi cục Trưởng: Ông Mai Thanh Giang

Phó Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Xuân Thanh

Phó Chi cục Trưởng: Ông Trần Quốc Dương

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chi cục Trưởng: Ông Phạm Thành Nhương

Phó Chi cục Trưởng: Ông Phạm Văn Lý

Phó Chi cục Trưởng: Bà Nguyễn Thị Bến

3. Chi cục Thuỷ lợi.

Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Bảo Khương

Phó Chi cục Trưởng: Ông Bùi Quang Lệ

Phó Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Duy Hùng

4. Chi cục Kiểm lâm

Chi cục Trưởng: Ông Đinh Hải Lục

Phó Chi cục Trưởng: Ông Dương Văn Huy

5. Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Trưởng: Ông Vũ Công Bình

Phó Chi cục Trưởng: Ông Lê Nguyên Hoài

Phó Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Quang Phong

6. Chi cục Thuỷ sản

Chi cục Trưởng: Ông Hoàng Minh Giang

Phó Chi cục Trưởng: Ông Vũ Kim Cẩn

Phó Chi cục Trưởng: Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

7. Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản

Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chi cục Trưởng: Bà Bùi Thị Thúy

Phó Chi cục Trưởng: Bà Trần Thị Liên Hoa