Trứng Vịt biển Đông Xuyên

70.000 đ

  • Địa chỉ : Thôn Quý Đức, xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
  • Thông tin liên lạc :0987831158

Bình luận