Gạo Bắc Thơm

8.000 đ

  • Địa chỉ : xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
  • Thông tin liên lạc :

Bình luận