Chùa Trung - Mả Bụt

10.000 đ 90% Off 100.000

Chùa Trung – Mả Bụt (Vũ Lăng, Tiền Hải) là cơ sở hoạt động của Tỉnh uỷ Thái Bình, nơi diễn ra cuộc mít tinh Mả Bụt 12/9/1940.

Bình luận