Sắp diễn ra Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết Du lịch Hà Nội năm 2022

Sắp diễn ra Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết Du lịch Hà Nội năm 2022

Chương trình Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết Du lịch Hà Nội năm 2022, sẽ diễn ra tại huyện Phú Xuyên và huyện Chương Mỹ (Hà Nội) từ ngày 17–26/6/2022.

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) tổ chức; với mục tiêu đẩy mạnh công tác giới thiệu quảng bá nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống, thúc đẩy hoạt động du lịch sinh thái nông nghiệp ngày càng phát triển, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, bảo tồn giá trị làng nghề truyền thống, kích cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, thích ứng linh hoạt - phục hồi phát triển kinh tế sau khi đại dịch COVID- 19 cơ bản đã được thành phố Hà Nội kiểm soát tốt.

Tại huyện Phú Xuyên, chương trình sẽ diễn ra tại Sân vận động trung tâm huyện từ 17-19/6/2022, với khoảng 260 gian hàng, bao gồm: Khu gian hàng chung thành phố Hà Nội tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm OCOP, nông nghiệp gắn kết du lịch nông thôn tiêu biểu (khoảng 30 gian);  Khu gian hàng miễn phí hỗ trợ các tỉnh, thành phố trưng bày, quảng bá nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP địa phương (20 gian hàng); Khu gian hàng trưng bày, quảng bá nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP của doanh nghiệp Hà Nội và các tỉnh, thành phố (20 gian hàng);  Khu gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề, thủ công mỹ nghệ và ẩm thực của Phú Xuyên (khoảng 200 gian).

Tại huyện Chương Mỹ, chương trình sẽ diễn ra tại Sân vận động trung tâm huyện từ ngày 24-26/6/2022, với quy mô khoảng 105 gian hàng, bao gồm: Khu gian hàng chung thành phố Hà Nội tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng sản phẩm nông nghiệp gắn kết du lịch nông thôn tiêu biểu; sản phẩm nông sản, OCOP và làng nghề truyền thống khoảng 600m2 (khoảng 65 gian hàng); Khu gian hàng hỗ trợ các tỉnh, thành phố trưng bày, quảng bá nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP của địa phương (khoảng 20 gian hàng); Khu gian hàng trưng bày, quảng bá nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP của địa phương (khoảng 20 gian hàng).

Cùng với đó, sẽ diễn ra các hoạt động bên lề khác như: Hoạt động trải nghiệm làm sản phẩm OCOP tại chỗ, hoạt động giao lưu, trình diễn văn hóa địa phương; giới thiệu ẩm thực quà quê, trò chơi dân gian, gắn kết cộng đồng…

Theo BTC, sản phẩm tham gia chương trình là các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP được chứng nhận, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… có bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc đầy đủ; sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống…

Bình luận