Tin tức & Sự kiện

Hiển thị:
15

Thái Bình công bố 47 sản phẩm OCOP năm 2021

Ngày 26/4/2022, ông Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình – đã kí Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và cấp Giấy chứng nhận đạt sao của sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh Thái Bình năm 2021 đối với 47 sản phẩm ở 8/8 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Chương trình OCOP 2021-2025: Tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế nông thôn

Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 hướng đến mục tiêu tăng sức bật tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương về sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn. Trong đó, có ít nhất 50% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống của các địa phương.